TURNAJ V ŠIPKÁCH S OTAZNÍKY !!!

Nic netušící externí novináři pracující pro sportovní rubriku časopisu KVK začali připravovat běžnou reportáž o jednom z favoritů blížícího se mistrovství Kobylis v šipkách - Bédy Žhavila.

Náhoda nebo osud? Dnes už nikdo nerozluští tuto otázku, která znamenala zásadní převrat v životě obou reportérů (návrh na Pulitzerovu cenu) a odhalila zvrácené pozadí praktik, které stojí za sportovními úspěchy některých profesionálních šipkařů. Z obyčejné rutinní reportáže se rázem stala doslova nebezpečná hra o život.

Celý příběh začíná okamžikem, kdy jeden z reportérů náhodou přistihne Bédu Žhavila, kterak od rusky hovořícího muže přebírá láhev neznámého obsahu, za kterou mu platí 18 500 (slovy osmnácttisícpětset) korun českých.

Reportér okamžitě volá kolegovi a společně se vydávají po stopách nikoli Bédy, nýbrž, jak správně tušíte, onoho neznámého muže. Pravá jména reportérů jsme se z důvodu jejich bezpečnosti rozhodli nezveřejnit. Pro lepší orientaci jim budeme říkat Josef a Jozef.

Josef:

Naštěstí onoho dne právě svítilo slunce, takže jsme oba měli tmavé sluneční brýle. Takto maskováni jsme v patách neznámému muži bez větších problémů pronikli přímo do lůna drogové mafie. Pomocí řemenu od fotoaparátu nastaveného kolegovým opaskem a šlemi jsme se světlíkem spustili do spíže jednoho luxusně vybaveného bytu na Vinohradech.

Jozef:

Všichni se mi divěj, že nosím pásek i kšandy.

Josef:

Pootevřenými dveřmi jsme mohli sledovat příběh, při kterém se nám tajil dech a tuhla krev v žilách. Neznámý muž po příchodu do bytu nevybíravými slovy počastoval skupinu nuzně vyhlížejících ukrajinských mužů a žen, kteří zpracovávali nám neznámé červené plody. Usoudili jsme, že to bude vůdce celého gangu. Tato domněnka se nám vzápětí potvrdila. Muž se pohodlně usadil do křesla a s doutníkem v ústech pozoroval tvrdou práci ostatních.

Jozef:

Neřek si vo tý ženský.

Josef:

Pravda, hned po našem příchodu do spíže se rozezněl zvonek a do bytu vstoupila slovensky hovořící žena (pravděpodobně mezinárodní agentka) a předala našemu muži objemnou tašku z plastikové hmoty. Na otázku našeho muže, zda byla zásilka sklizena o půlnoci pod cintorínem, odpověděla kladně!!!

Na obsah zásilky se okamžitě vrhli ukrajinští dělníci a začali ho zpracovávat. Pomocí speciálních nožů oddělovali konce plodů. Dužinu odkládali do připravených nádob a oddělené konce vhazovali do zvláštních kádí.

Jozef:

To co jim zbyde určitě používaj k barvení transparentů extrémistickejch skupin.

Josef:

Nelidská dřina dělnic a dělníků probíhá v hrůzných podmínkách. Pracovní kázeň je udržována metodou cukru a biče. Kromě toho jsou pracovníci nuceni k požívání opojných nápojů, aby tak bylo otupeno jejich vnímání a bezmyšlenkovitě vykonávali bossovy příkazy.

Jozef:

Normálně to do nich leje.

Josef:

Náš muž vytříděné dužiny plodů pečlivě omyl a spařil vroucí vodou. Potom nádoby s polotovarem opatrně zahříval.

Jozef:

Elektriku určitě kradou, hodiny ve špajzu se ani nehly.

Josef:

Boss pak dlouhou dobu stál nad připravenými nádobami a pomalu a pečlivě cedil slinu mezi zuby...

Jozef:

... normálně do toho flusnul!

Josef:

Vrcholem bylo, když zbytek obsahu stříkačky, z níž si chvíli před tím nitrožilně aplikoval, zkušeně aplikoval i do nádob!

Jozef:

Byl už pěkně sjetej.

Josef:

Dokončené láhve se zrající drogou poté náš muž ukryl mezi dekorativní předměty s alkoholickým obsahem. Zbití, k smrti unavení dělníci padali do mdlobného spánku kde se dalo.

KVK:

Vaše svědectví je otřesné, jak je možné, že tato drogová manufaktura a její šéf dosud unikají naší policii?

Jozef:

Von se totiž umí dost dobře maskovat. Hlavně, že sme se votamtuď vůbec dostali.

KVK:

Jak dlouho bude policie nečinně přihlížet velkovýrobě drog a dopingových látek?

Kdy už někdo zastaví zotročování chudých zahraničních dělníků?

Proč neprocházejí profesionální šipkaři antidopingovými kontrolami stejně jako ostatní sportovci?

Umožní jury neregulerní start Bédy Žhavila na letošním zimním mistrovství?

Toto už ale jsou otázky spíše pro osoby sedící na odpovědných místech a pobírající nemalé platy z daní nás všech!

(KVK)